Despre termostatul Salus iT500

În zilele noastre, posibilit??ile de conexiune între un telefon mobil ?i dispozitivele smart cresc considerabil. Aceste gadget-uri sunt necesare deoarece ne ajut? s? economisim energie. Din acest motiv, î?i fac apari?ia numeroase termostate cu accesibilitate la internet. De ce s? folose?ti smartphone-ul pentru a verifica vremea când po?i s? îl folose?ti pentru a controla sistemul de climatizare de acas?? În felul acesta nu î?i va mai fi niciodat? prea frig sau prea cald.

Adev?rul e c?, ?inând cont de dezvolt?rile tehnologice recente, acest concept este relativ simplu. El ofer? posibilitatea acces?rii prin WiFi a dispozitivelor din locuin?? – fie ele legate de sistemul de climatizare, încuietori inteligente sau altele asemenea.

Dac? înc? nu e?ti sigur cum func?ioneaz? un dispozitiv inteligent de genul unui termostat Salus iT500 2018, continu? s? cite?ti rândurile de mai jos!

Cum func?ioneaz??

Pentru început, s? facem o recapitulare legat? de cum func?iona sistemul tradi?ional de climatizare. Dac? dore?ti s? ai o temperatur? confortabil? în cas?, trebuie s? de?ii un termostat care s? te ajute s? controlezi distribu?ia de c?ldur?. Acum câ?iva ani, era normal s? porne?ti sistemul de înc?lzire diminea?a, iar seara s? îl opre?ti. Îns?, din p?cate, aceast? variant? nu este foarte econom?. Nimeni nu st? acas? 24/7 pentru a beneficia de o temperatur? ridicat? constant?. Se consuma mult? energie, iar costurile erau imense.

În prezent, termostatele reprezint? o modalitate u?oar? prin care po?i controla temperatura ?i timpul în care centrala termic? este pus? în mi?care. Astfel, termostatul trebuie s? fie conectat la sistemul de climatizare pentru a-l putea porni sau opri în func?ie de necesitate. Aceast? conexiune se realizeaz? prin cabluri sau printr-un modem – asemenea modului în care ai nevoie de unul pentru a te conecta la internet. Acest modem transmite informa?iile ?i comenzile din termostat spre sistemul de climatizare.

Termostatele iT500 cu receptor nu au cabluri ?i nu prezint? dificult??i când le conect?m la un sistem de înc?lzire compatibil. Odat? ce receptorul este instalat, se va realiza o leg?tur? între termostat ?i receptor. Aceast? leg?tur? func?ioneaz? asemenea unei conexiuni Bluetooth sau WiFi ?i permite schimbul de informa?ii dintre cele dou?. Apoi, termostatul va calcula temperatura din camer?, ?i prin receptor, va transmite centralei termice dac? este cazul s? porneasc? înc?lzirea sau nu.

Termostatele Salus prezint? programe standard dintre care po?i alege. Acestea î?i permit s? selectezi pân? la 5 temperaturi diferite într-o zi care s? activeze termostatul ?i astfel s? porneasc? sistemul de climatizare. Cel mai eficient mod de a-?i înc?lzi casa este de a p?stra o temperatur? constant?.

De asemenea, termostatele iT500 controleaz? ?i temperatura apei! Acest lucru se întâmpl? prin prezen?a unui senzor care recep?ioneaz? apa fierbinte ?i un receptor extern care transmite informa?ia de la termostat mai departe. Îns? trebuie s? ai mare grij? ca toate dispozitivele s? fie compatibile între ele. Într-un final, acestea trebuie s? func?ioneze împreun?.

Asigur?-te c? dispozitivele smart din locuin?a ta sunt instalate de o persoan? cu experien??, pentru a nu avea surprize nepl?cute în timp, cauzate de o instalare gre?it?.

Brand-ul Salus Controls î?i pune la dispozi?ie o gam? larg? de dispozitive cu caracteristici mai mult sau mai pu?in asem?n?toare ?i toate foarte bine detaliate pe siteul lor www.saluscontrols.ro.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *